Still working to recover. Please don't edit quite yet.

Pokret za slobodu

Iz Anarhopedije, narodne enciklopedije.
Jump to: navigation, search

Pokret za slobodu (Freedom Fight) se ne deklariše kao anarhistički ali rad ove grupe obiluje alter-globalističkim temama a samim tim su bliski i anarhizmu. Dakle ova grupa okuplja ljude zainteresovane za radnička, studentska i izbeglička prava. Osim što prisustvuju radničkim protestima u kojima zajedno učestvuju i šire informacije o njihovim problemima, bave se i izdavanjem sledećih časopisa: Z magazin, Glas radnika, Glas izbeglica i Glas studenata.

Z magazin[edit]

Z magazin

Z magazin je nezavisni tromesečni magazin posvećen protivljenju nepravdi i represiji, i stvaranju slobode. Namera magazina je da pomogne naporima aktivista ka ostvarenju bolje budućnosti. Pokušaćemo da informišemo i nadahnemo ljude na borbu i rešavanje problema pitanja koje se često postavlja radikalnim aktivistima: Znamo protiv čega ste, ali šta želite umesto toga? Takođe želimo da pomognemo napore ka razvijanju vizije i strategije za nastanak budućeg društva koje bi bilo pravedno i participativno.
Z magazin izlazi četiri puta godišnje. Letnji broj - 1. juna; jesenji broj - 1. septembra; zimski broj - 1. decembra; prolećni broj - 1. marta.
Do septembra 2008 su izdali 6 brojeva, a više o istoriji američkog Z magazina na kraju stranice.


Glas radnika

Glas radnika[edit]

Objavljuju i mesečni bilten Glas radnika koji se štampa u tiražu od 3.000 primeraka i deli se besplatno.

Preuzimanje: Glas radnika #1 | Glas radnika #2 | Glas radnika #3 | Glas radnika #4
Glas izbeglica[edit]

Glas izbeglica

Suočeni sa radom nevladinih organizacija koje (čast izuzecima) marginalizuju egzistencijalne probleme izbeglih i raseljenih lica prividno radeći na njihovom rešavanju i sa ogromnim ignorisanjem ovog problema u komercijalnim medijima, pokrenuli smo publikaciju čija je namera da sistematično informiše o ovim problemima, vođeni ubeđenjem da je detaljno poznavanje problema preduslov za njihovo rešavanje. Publikaciju možete u kompjuterskom formatu preuzeti ovde: Glas Izbeglica (pdf) Naši aktivisti će više hiljada štampanih primeraka publikacije Glas izbeglica deliti na ulici. Engleska verzija je takođe dostupna onlajn: Balkan Refugee Voice (pdf)

Glas studenata[edit]

Glas studenata

Glas studenata je nova publikacija Pokreta za slobodu, analizira neoliberalno restrukturiranje univerziteta, uvođenje školarina i bolonje...
Univerzitet u najvećoj mogućoj meri postaje podređen zahtevima tržišta, nestaje i privid autonomije, reprodukuju se eksperti bez trunke kritičke svesti, nahranjeni fast food bolonjskim obrazovanjem i edukovani Readers Digest kulturom. Univerziteti sprovode naučna istraživanja koja su od direktne koristi biznisu i privatnim firmama. Sa preduzećima sklapaju ugovore o istraživanju, pružaju im konsultantske usluge, stvaraju dugoročne zajedničke projekte. Vrlo često stvaraju i sopstvena preduzeća stvorena radi komercijalne eksploatacije otkrića načinjenih na univerzitetu. I sama uprava univerziteta postaje hijerarhijska u najvećoj mogućoj meri. Univerzitetom se rukovodi kao preduzećem, a rektor postaje direktor... U Velikoj Britaniji 33 rektora prima platu veću od premijera... Glas studenata je besplatna publikacija. Glas studenata (pdf)

Istorija američkog Z magazina[edit]

(Z magazin je osnovan 1987. od strane dvoje osnivača South End Press izdavačke kuće. Imenovanje magazina inspirisano je filmom Z, koji je režirao Kosta-Gavras, koji pripoveda o represiji i otporu u Grčkoj. Drug Z (vođa otpora) ubijen je a protiv njegovih ubica, kao i protiv šefa policije, podignuta je optužba. Umesto očekivanog pozitivnog ishoda, tužilac misteriozno nestaje a desničarska vojna hunta preuzima vlast. Bezbednosna policija pokreće se da spreči ubuđalost uma, infiltraciju ``izama`` i ``sunčevih pega``. Tokom odjavne špice, umesto spiska glumaca i filmske ekipe, izlazi spisak stvari koje je hunta zabranila. A to su: mirovni pokreti, sindikati, nošenje duge kose, Sofokle, Tolstoj, Eshil, štrajkovi, Sokrat, Jonesko, Sartr, Bitlsi, Čehov, Mark Tven, kafanska udruženja, sociologija, Beket, međunarodna enciklopedija, slobodna štampa, moderna i popularna muzika, nova matematika, i slovo Z, koje je, na poslednjoj sekvenci filma, nažvrljano na trotoaru, simbolizujući da je duh otpora živ.)

Video snimci[edit]

Spoljni linkovi[edit]